Μέταλλα

Μέταλλα

Τηλ. κέντρο : 0030 211 1804246
Θέση Ρυκιά, Ασπρόπυργος, Ελλάδα
info@railcargolg.com www.railcargolg.com

Competence in hard markets

steel

Η διεθνής σιδηροδρομική μεταφορά του σιδήρου, του χάλυβα και άλλων μετάλλων είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο έργο. Προσφέρουμε εξειδικευμένο προσωπικό και υποστήριξη για τον σχεδιασμό της καλύτερης λύσης μέσο της τεχνογνωσία μας η οποία διασφαλίζει ότι χρησιμοποιούμε τις πιο κατάλληλες λύσεις εφοδιαστικής κατά τη φόρτωση, την μεταφορά και την παράδοση.

Τι προσφέρουμε

  • Πλήρης συρμούς μεταξύ των πιο σημαντικών ευρωπαϊκών βιομηχανικών κέντρων
  • Σύντομο και προγραμματισμένο χρόνο μεταφοράς
  • Οργάνωση του εξοπλισμού