Εξυπηρετηση Πελατών

1

Ασφάλεια

Δεν έχει σημασία αν τα αγαθά σας μεταφέρονται με φορτηγά, τρένα, θαλασίως ή αεροπορικώς, χωρίς ασφάλιση μεταφορών all risks μόνο ένα μέρος της αξίας του φορτίου, επιστρέφεται σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς  …Περισσότερα

customs

Τελωνειακές διατυπώσεις

Οι εκτελωνιστές μας είναι στην διάθεσή σας να σας βοηθήσουν και να σας συμβουλεύσουν για την εκτέλεση όλων των εισαγωγικών και εξαγωγικών διαδικασιών σας …Περισσότερα

container

Τροχαίο υλικό

Έχουμε στην διάθεσή μας οποιοδήποτε τροχαίο υλικό απαιτηθεί για την μεταφορά των προιόντων σας τόσο στις σιδηροδρομικές όσο και στις οδικές και στις ειδικές μεταφορές …Περισσότερα