Αποθηκεύσεις

Αποθηκεύσεις

Τηλ. κέντρο : 0030 211 1804246
Θέση Ρυκιά, Ασπρόπυργος, Ελλάδα
info@railcargolg.com www.railcargolg.com

Μεταφορές στην Ευρώπη και όχι μόνο

Warehousing

Αποθήκευση των εμπορευμάτων σας στην ΒΙ.ΠΕ Σίνδου ή/και στον Ασπρόπυργο

Ασφάλεια, ποιότητα και υψηλή τεχνολογία

Οι αποθήκες μας βρίσκονται σε ιδανικές τοποθεσίες τόσο στην Βόρειο Ελλάδα στην Σίνδο με σιδηροδρομική παρακαμπήριο όσο και στην Αθήνα (Ασπρόπυργος) με αποθηκευτικούς χώρους καλυμμένους και υπαίθριους και με εύκολη πρόσβαση στους κεντρικούς οδικούς άξονες.

Όλες οι σιδηροδρομικές παραδόσεις γίνονται με την υψηλότερη δυνατή ασφάλεια και στον προσυμφωνημένο χρόνο.

Στοιχεία και αριθμοί

  • 5,000 τμ αποθηκών για αποθήκευση 6.600 παλετών
  • 600 τμ γραφείων
  • 11 ράμπες φορτοεκφορτώσεων
  • 2 παρακαμπήριες γραμμές εντός της αποθήκης 300 μέτρων

Επίσης οι αποθήκες μας διαθέτουν πρότυπα καθαριότητας, πυροδιαμερίσματα και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και είναι βάση όλων απαιτήσεων των νόμων.