Ασφάλεια μεταφοράς

Ασφάλεια μεταφοράς

Τηλ. κέντρο : 0030 211 1804246
Θέση Ρυκιά, Ασπρόπυργος, Ελλάδα
info@railcargolg.com www.railcargolg.com

Μεταφορική ασφάλεια

Δεν έχει σημασία αν τα αγαθά σας μεταφέρονται σιδηροδρομικώς ή με φορτηγό ή δια θαλάσσης, χωρίς ασφάλιση συχνά μέρος μόνο της αξίας του φορτίου, επιστρέφεται σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς.
Η ασφάλιση των αγαθών κατά παντός κινδύνου (all risks) θα σας αποζημιώσει για την πλήρη αξία του εμπορεύματος και εγγυάται πλήρη ασφαλιστική προστασία . Με την ασφάλιση μεταφοράς δεν έχει σημασία όπου έλαβε χώρα η ζημία ή που την προκάλεσαν. Φόρτωση και εκφόρτωση, το χειρισμό και άλλες διασυνδέσεις είναι όλα ασφαλισμένα. Η ασφάλιση μεταφορών παρέχει επίσης πολύτιμη προστασία σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή ατυχημάτων.

Τι προσφέρουμε

  • Tailor-made ασφαλιστική προστασία για όλα τα μέσα μεταφοράς
  • Δωρεάν διορισμό του διακανονισμού ζημιών και των επιθεωρητών
  • Χαμηλά ασφάλιστρα λόγω των υψηλών όγκων αγορών
  • Διαχείριση Απαιτήσεων

Διαχείριση αποζημιώσεων

Δυστυχώς, δεν μπορούν πάντα να αποφευχθούν ζημιές κατά τη μεταφορά. Οι έμπειροι επαγγελματίες των μεταφορών μας θα επεξεργαστούν την ανάγκη σας και θα σας προσφέρουν συμβουλές σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας.