Τροχαίο υλικό

Τροχαίο υλικό

Τηλ. κέντρο : 0030 211 1804246
Θέση Ρυκιά, Ασπρόπυργος, Ελλάδα
info@railcargolg.com www.railcargolg.com

Εξοπλισμένο για κάθε φορτίο και για κάθε ειδική απαίτηση

Μεταφορές με τρένο

Όταν πρόκειται για σιδηροδρομικές μεταφορές, είμαστε σε θέση να έχουμε πρόσβαση σε μεγάλο εύρος βαγονιών που ανήκουν στα Rail Cargo Wagon. Εκτός από Shimmns βαγόνια για πηνία, διαθέτουμε Ha βαγόνια για παλέτες προϊόντων ή βαγόνια Ta για τη μεταφορά δομικών υλικών, έχουμε μια σειρά από άλλες εξειδικευμένες μονάδες που χρησιμοποιούνται για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις των μεταφορών. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα οχήματα διατίθενται να βρεθούν στην ιστοσελίδα της Rail Cargo Wagon (http://www.railcargowagon.at/en/Our_Wagons/index.jsp)

Οδικές μεταφορές

Για τις οδικές μεταφορές η εταιρεία μας διαθέτει ένα μεγάλο διεθνές δίκτυο συνεργατών που μας δίνει πρόσβαση σε ένα πλήθος ειδικού εξοπλισμού μεταφορών.