Τελωνειακές υπηρεσίες

Τελωνειακές υπηρεσίες

Τηλ. κέντρο : 0030 211 1804246
Θέση Ρυκιά, Ασπρόπυργος, Ελλάδα
info@railcargolg.com www.railcargolg.com

Ειδικοί τελωνείων

Οι εκτελωνιστές μας είναι στην διάθεσή σας για να βοηθήσουν και να σας συμβουλεύσουν κατά την εκτέλεση του συνόλου των εισαγωγών, εξαγωγών και των επιχειρήσεων διέλευσης με κράτη μη μέλη της ΕΕ, και να αντιμετωπίσουν τους συναφείς ερωτήσεις σχετικά με τον εκτελωνισμό.

Τι προσφέρουμε

  • Συμβουλές σε όλα τα τελωνειακά ζητήματα
  • Εκτελωνισμούς Εισαγωγών και εξαγωγών (όπου απαιτούνται)
  • Λειτουργία τελωνειακής αποθήκης